Ubezpieczenie Komunikacyjne

 • OC komunikacyjne (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych)

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego, kto pojazd mechaniczny posiada. OC ma na celu ma uchronić posiadacza od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.Oferowane przez nas podstawowe ubezpieczenie komunikacyjne jest dodatkowo rozszerzone o darmową Zielona Kartę oraz usługi assistance.
oblicz ubezpieczenie oc gefion

 • OC graniczne

To ubezpieczenie jest potrzebne, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Andory i Serbii, wjeżdża do Polski i nie posiada ważnego certyfikatu Zielonej Karty. Ów posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli w tym przypadkuubezpieczenia granicznego, które zawiera się na minimum 30 dni.

 • AC komunikacyjne (Autocasco)

Oferujemy szeroki zakres ubezpieczenia dobrowolnego AC, które może zawierać:

 • Sumę ubezpieczenia pojazdu równą jego wartości rynkowej na dzień wypadku.
 • Nieredukcyjną sumę ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w tym ryzyko kradzieży.
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk bez ryzyka kradzieży.
Dodatkowe korzyści
 • Tylko najkorzystniejsza cena.
 • Ubezpieczenie komunikacyjne w szerokim zakresie i różnych wariantach.
 • Gratis – Usługi Assistance.
 • Gratis – NNW komunikacyjne z sumą ubezpieczenia na osobę 5 000 PLN lub 10 000 PLN.
Dlaczego ubezpieczenia komunikacyjne Gefion Polins?

Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne nie tylko w szerokim zakresie,ale i w różnych wariantach, ponieważ doskonale wiemy, jakie ryzyka mogą wystąpić oraz jak nimi zarządzać. Mając na względzie fakt, iż klienci są naszym największym bogactwem, dokładamy wszelkich starańby być łatwo dostępnym i zawsze jak najszybciej kompensować straty za doznaną szkodę.

Oblicz ubezpieczenie OC w Gefion

Ubezpieczenie Komunikacyjne
7851 głosów, średnia: 5.00 (wynik: 99%)